ՀՀ առողջապահության նախարարությունը հանրապետության առողջության առաջնային պահպանման օղակի և մասնագիտացված բժշկական հաստատություններին հատկացրել է «Հայաստան-Արցախ» հիմնադրամի կողմից ստացված մարդասիրական օգնության դեղեր: Այս մասին տեղեկացրին ՀՀ առողջապահության նախարարությունից:

Մասնավորապես `

 

ՀԱԿԱԳԵՐՃՆՇՈՒՄԱՅԻՆ, ՍՐՏԱՅԻՆ ԱՆԲԱՎԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ ԿԻՐԱՌՎՈՂ ՌԻԹՄԱԿԱՐԳԱՎՈՐԻՉՆԵՐ
գ Ազոր (ամլոդիպին /օլմեսարտան) դհտ 5 /40մգ N 7×8
գ Ամիոդարոն հ-քլ դհտ 200մգ N 500
գ Ամիոդարոն հ-քլ դհտ 200մգ N 60
գ Իրբեսարտան դհտ 75մգ N 30
գ Նիտրոմիստ (նիտրոգլիցերին) ց-ցիր ենթալզ 400մկգ/1 դեղաչափ5գ 230 դեղաչափ
գ Տրիբենզոր (օլմեսարտան /ամլոդիպին/հիդրոքլորոթիազիդ) դհտ 40/5/12.5մգ N 30

ՀԱԿԱՈՒՌՈՒՑՔԱՅԻՆ ԴԵՂԵՐ
գ Ապո-Տոմաքս (տամոքսիֆեն) դհտ 20մգ N100
գ Կապեցիտաբին դհտ 500մգ N 120

ՀԱԿԱԱԼԵՐԳԻԿ ԴԵՂԵՐ
գ Ալերջի (ցետիրիզին հիդրոքլորիդ) լ-թ խմելու 1մգ/մլ 118մլ

ՑԱՎԱԶԵՐԾՈՂ, ՈՉ ՍՏԵՐՈԻԴԱՅԻՆ ՀԱԿԱԲՈՐԲՈՔԱՅԻՆ ԴԵՂԵՐ
գ Ցելեկօքսիբ դպճ 50մգ N 60
գ Ֆլուրբիպրոֆեն տաբ 100մգ N 500

ՀԱԿԱՄԱՆՐԷԱՅԻՆ ԴԵՂԵՐ
գ Վանկոմիցին հքլ դպճ 125մգ N 50
գ Ցեֆոտաքսիմ 1գ N1 ն/ե, մ/մ
գ Գենտամիցին սուլֆատ լ-թ ն/ե 1.2մգ/մլ 50մլ

ՀԱԿԱԷՊԻԼԵՊՍԱՅԻՆ, ՀԱԿԱՊԱՐԿԻՆՍՈՆԱՅԻՆ, ՀԱԿԱՑՆՑՈՒՄԱՅԻՆ ՀԱԿԱԴԵՊՐԵՍԱՆՏ, ՀՈԳԵՄԵՏ ԴԵՂԵՐ
գ Դեպակին (վալպրոյաթթու) օշ 250մգ/5մլ 473մլ
գ Միրապեքս (պրամիպեքսոլ դիհքլ) ԵԱ դհտ 4.5մգ N 30
գ Պարոքսետին 20մգ N30
գ Ռիսպերիդոն դհտ 3մգ N 60
գ Օլանզապին բերանում լուծվող դհտ 10մգ N 5×6
գ Օլանզապին/Ֆլուոքսետին դպճ 12/25մգ N 30
գ Լիզինոպրիլ դհտ 2,5մգ N100
գ Պամելոր (նորտրիպտիլին հքլ) դպճ 10մգ N30
գ Պամելոր (նորտրիպտիլին հքլ) դպճ 25մգ N30
գ Պամելոր (նորտրիպտիլին հքլ) դպճ 75մգ N30

ԱՉՔԻ ԿԱԹԻԼՆԵՐ
գ Լատանոպրոստ ակն կ-թ 125մկգ/2.5մլ 0.005% 2.5մլ N 3
գ Պոլիմիքսին Բ սուլֆատ դփշ ն/լ-թ 500000

ՆԵՐԱՐԿՄԱՆ ԼՈՒԾՈՒՅԹՆԵՐ
գ Ալբումին լ-թ նրկ 25% 12.5գ 50մլ
գ Դեքստրոզ / նատրիումի քլորիդ լ-թ ն/ե 5/0.9% 500մլ
գ Դեքստրոզ լ-թ ն/ե 5% 500մլ
գ Դոպամին հքլ լ-թ նրկ 40մգ/մլ 200մգ 5մլ N10
գ Նատրիումի քլորիդ լ-թ ն/ե 0.9% 500մլ
գ Կալիումի քլորիդ /Դեքստրոզ/ Նատրիումի քլորիդ լ-թ ն/ե 1.5/50/4.5գ 1000մլ
գ Նատրիումի քլորիդ լ-թ ն/ե 0.9% 1000մլ
գ Նատրիումի քլորիդ լ-թ ն/ե 0.9% 250մլ

ՈՐԴԱՄՈՒՂ ԴԵՂԵՐ
գ Վերմոքս (մեբենդազոլ) դհտ 500մգ N150

 

ԲՐՈՆԽՈԼԱՅՆԻՉ ԴԵՂԵՐ
գ Մոնտելուկաստ նատրիում դհտ ծամ 5մգ N 30

ՀԱԿԱՍՆԿԱՅԻՆ ԴԵՂԵՐ
գ Ֆլուկոնազոլ լ-թ ն/ե 2մգ/մլ 100մլ

ԱՅԼ ԴԵՂԵՐ
գ Կալիումի քլորիդ ԵԱ դհտ 750մգ N 100
գ Ֆոսրենոլ (լանթանի կարբոնատ) դփշ խմելու 1000մգ N 10 x 9

Նշենք, որ մարդասիրական օգնության ճանապարհով ստացվող բոլոր դեղերը պարտադիր անցնում են լաբորատոր փորձաքննություն և միայն դրական արդյունքի դեպքում է ՀՀ առողջապահության նախարարությունը թույլատրում դրանց ներմուծումը և բաշխումը: Ուստի, մարդասիրական օգնության ճանապարհով ստացված դեղերի որակը և արդյունավետությունը երաշխավորվում է։

ՀՀ առողջապահության նախարարի 2005 թվականի հունվարի 27-ի թիվ 74-Ն հրամանի 5-րդ կետի համաձայն` մարդասիրական օգնությամբ ստացված դեղերն անվճար տրվում են բոլոր հիվանդներին, ըստ բժշկական ցուցումների` անկախ սոցիալական խմբի պատկանելությունից: